30. výročí represí proti Jazzové sekci

  • 15.9.2016

21. září  kolokvium pod názvem „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“, Ústav pro studium totalitních režimů
Za účasti domácích i zahraničních badatelů a vědců.

Od 23. září bude v budově Národního památníku na Vítkově výstava Složité hledání rovnováhy – Jazzová sekce, moderní umění a hudba v Československu uspořádaná Výzkumným ústavem pro východní Evropu při Univerzitě Brémách.