Knihex 06

  • 16.6.2016

Všichni malí nakladatelé aneb Knihy nad Vltavou
V neděli 19. 6. se od 10 do 20 hodin najdete UNI na šestém knižním jarmarku Knihex, který představí malá a menší nakladatelství a jejich produkci pod širým nebem, tentokrát na novém místě, a to na ostrově Štvanice v okolí Vily Štvanice.