KORONA BILANCE

  • 16.5.2020

Drazí přátelé a kamarádi, všechny dobré duše světa.

Volejte sláva a pět dnů se radujte, sice ještě nemáme zdaleka vyhráno, ale jistě se všichni pomalu navracíme do našich životů. Uplynulé měsíce byly plné nejistot a obav, ale i tak jsme mohli dojatě pozorovat, jak se (nejen) lidé na kulturní scéně zmobilizovali a našli inovativní a kreativní cesty a způsoby, jak vám (nám) kulturu zprostředkovat i v této nelehké době. Každopádně ani my jsme během karantény nezaháleli a nejen, že jsme se aktivně těšili, až se s vámi opět shledáme na některých z našich programů v ulicích Prahy, ale současně jsme se vám snažili některé z programů již naplánovaných (a kvůli krizi zrušených) zprostředkovat alespoň online.