Literární Unijazzí Open Call

  • 24.4.2020

Drazí přátelé a kamarádi, 

už to trvá dlouho a nás už to nebaví a vás určitě také ne. Chybí nám kultura, literatura, koncerty a dovádění s vámi v pražských ulicích. Chybí nám zprostředkovávat světu to, co umíte a co nás i vás dělá šťastnými. Proto jsme se rozhodli vyhlásit open call. Sice se nejspíš život za chvíli pomalu vrátí do normálu, ale také to nejspíš ještě potrvá, než se budeme moct společně sejít, takže bychom rádi váš um zprostředkovali světu alespoň tímhle způsobem. Proto teď máte přesně týden na to, abyste nám poslali, to, co si schováváte do šuplíků. Týden budeme sbírat, co nám budete posílat, doufáme primárně v kratší literární útvary, aby se nám lépe zpracovávaly. Pak to nejnádhernější vybereme a budeme v pravidelných intervalech sdílet na našem FB a Instagramu. Tak se vaše úžasná tvorba dostane na světlo, my z ní budeme spolu se světem mít radost a současně o vás budeme vědět, až se zase vydáme do ulic a budeme společně pořádat autorská čtení a přednesy.