Actual events

Stejně jako staří alchymisté vyráběli zlato kombinacemi jiných surovin, spojují The Golden Teeth své jedinečné životní zkušenosti a zážitky, melou je, hnětou, vaří a destilují… Výsledkem je velmi opojný hudební lektvar. Skupinu založili Martin Alacam (španělská kytara), Michael Delia (mbira, různé podomácku vyrobené nástroje) a Hearn Gadbois (darbuka, rámový buben, podomácku vyrobené perkuse) v roce 2008 v Praze. Produkuje „funky“ mix akustických témbrů formovaný melodickými i rytmickými vlivy z Blízkého východu, Afriky a obou Amerik i novými hudebními směry a zážitky.

(režie František Vláčil, 96 min.) Historický příběh Františka Vláčila se odehrává v drsných reáliích druhé poloviny 13. století. Zobrazuje svár mezi vnucenou příslušností k asketickému křižáckému řádu a touhou po svobodném životě. Fanatický rytíř Armin von Heide (Jan Kačer) pronásleduje svého přítele Ondřeje (Petr Čepek), potomka českého zemanského rodu, jenž uprchl a vrací se zpátky na rodnou tvrz. Rytíř je rozhodnut jej potrestat za provinění proti regulím řádu a během Ondřejovy svatební noci vnikne do ložnice jeho nevěsty. Promítání z 16mm filmu s přednáškou uvádí Filip Novotný a Adam Křístek

Autor představí novou knihu s podtitulem Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989. Kniha historicky mapuje radikální část environmentálního hnutí a jeho vývoj - od zakladatelů, kteří započali hledání alternativ k systému založenému na růstu, penězích a konzumu, až k údržbářům tohoto systému, od občanské neposlušnosti k lobbování, z ulic a lesů do kanceláří k papírům. Libkovice, Temelín, street parties. Vydává Sociologické nakladatelství SLON.