O Čítárně


Ještě v roce 1994 prostor nezapřel, že od 50. let minulého století zde sídlila laboratoř Výzkumný ústav pro mléko a vejce (později Výzkumný ústav mlékárenský). Už o 3 roky později jsme zde otevřeli veřejnou čítárnu s knihovnou a občerstvením a postupně jsme začali zavádět pravidelné podvečerní pořady.

Dnes je čítárna v Jindřišské pasáži v provozu od pondělí do soboty od 14 do 22.30 hod a v neděli od 16 do 22.30 hodin. Pořadů zde můžete navštívit od září do června na 150.
Úterky jsou vyhrazeny pro Úterní ÚNIky do světa jiné hudby – poslechové pořady renomovaných hudebních publicistů a muzikantů, čtvrtky patří filmovým projekcím nebo videoprojekcím s přednáškami a besedami a v programu najdete také autorská čtení, přednášky, klubové večery, výstavy (přibližně měsíční cyklus s pondělními vernisážemi) a další akce komornějšího charakteru. Podrobný program najdete zde.
Navíc tento prostor, výhodný svou polohou v centru města, využívá řada organizací (kromě kulturních např. ekologické iniciativy, Amnesty International a další) pro pořádání tiskových konferencí a prezentací.

Knihovní fond v současné době čítá cca 1500 titulů a je tematicky rozdělen do sedmi základních kategorií:
Hudba (encyklopedie, profily umělců...)
Beletrie a Poezie (tuzemská i zahraniční)
Naučné (filozofie, historie, literatura faktu...)
Katalogy aukcí a výstav
Seriály (Revolver Revue, Host do domu, kompletní svázané ročníky-Melodie, Film a doba...)
Ostatní (ročenky, divadelní hry, fotografické publikace...).
Kromě toho je k dospozici řada dalších knih, hudebních nosičů, svázaných periodik apod.

Píšete, malujete, chcete představit svou oblíbenou neziskovou organizaci nebo máte jiný tip na program v Čítárně?
Kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo e-mailem, rádi váš pořad zařadíme do programu.
Pořady připravuje Lída Boleloucká: unijazz@unijazz.cz

Galerie


Čítárna Unijazzu po 24 letech v Jindřišské skončila... Hledáme pro vás nové místo a mezitím můžete na některé čítárenské pořady vyrazit do naší Kavárny Únik na Břevnově.

Věříme, že nám zachováte přízeň. Tak na viděnou Pod Kaštany!