Tématem výstavy obrazů je synestetický efekt. Hudební variace na vystavené obrazy zkomponoval a zahraje Sony Solar.