Poslechový pořad Vladimíra Kouřila.
Vizitka Charlieho Hadena, Petr Kalfus Sextet, Viktoria Tolstoy.