1967, režie František Vláčil, 165 min., CZ only
Promítání z 16mm filmu s přednáškou uvádí Filip Novotný a Adam Křístek.

Proslulá historická balada dodnes fascinuje zemitostí, s jakou znázorňuje život ve středověku. Titulní hrdinkou je ctná dívka, předurčená klášteru, ale přinucená stát se milenkou násilnického mladíka. Brutální boje i bizarní postavičky ploužící se zdivočelou zemí jsou postiženy s mimořádnou výmluvností i obrazovou podmanivostí. Film natočený v letech 1965 až 1967 se skládá ze dvou částí: Straba a Beránek boží. 

Projekce je zdarma a bude uvozena přednáškou.