Autor pokřtí svou novou knihu s podtitulem Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989. Vydává Sociologické nakladatelství SLON.

Kniha historicky mapuje radikální část environmentálního hnutí a jeho vývoj - od zakladatelů, kteří započali hledání alternativ k systému založenému na růstu, penězích a konzumu, až k údržbářům tohoto systému, od občanské neposlušnosti k lobbování, z ulic a lesů do kanceláří k papírům. Libkovice, Temelín, street parties.