(FIN, 45 min., videoart, kurátorka projektu: Mira Heija a Jukka „Rellu“ Relander, české titulky, diskusi tlumočí Jan Senius) Vizuální umělkyně a kurátorka Mira Heija představí alternativní pohled do historie samostatného Finska. Koláž sestavená z osmnácti krátkých filmů umělců z celé země je ukázkou současného finského videoartu.

„Finsko oslavilo sto let své nezávislosti. Jak se v něm dnes žije? Jak vnímá Finsko, jeho kulturu a historii vlastní obyvatelstvo a jak lidé, kteří v něm nikdy nežili? Co je správné a co by se mělo dělat jinak? Nebo je to všechno úplně jedno?“