Charismatické duo pohybující se na pomezí free jazzu, volné improvizace a akustického noisu. Vytvářejí zvukové krajiny za využití hlasu a akordeonu v co nejširším slova smyslu. Ve společné tvorbě čerpají ze svých základů v klasickém hudebním vzdělání, dalším zdrojem inspirace je pak jejich společný zájem o performance art a soudobou hudbu.

Annabelle Plum vystudovala Theatre Arts (Brown University, USA) a Preformance Design and Practice (Central St. Martins, UK). V době, kdy žila ve Spojených státech, se seznámila s tamější divadelní scénou a byla stážistkou u Wooster Group a později u Richarda Foremana. Zabývá se experimentálním zpěvem. Od roku 2009 žije v Praze, kde se zabývá hlasovou tvorbou, vede hlasové workshopy a učí. Od roku 2013 do roku 2015 učila Hlasovou tvorbu, jako externí pedagog na Katedře alternativního a loutkového divadla, obor Divadlo v netradičních prostorech. 
Annabelle je zakládající členkou TOPOS KOLEKTIVU.

Žaneta Vítová je akordeonistka v současné době žijící v Brně. Působí v uskupení Dust in the Groove, které se zaměřuje na volnou improvizaci a žánrově se pohybuje mezi klasickou a jazzovou hudbou, dále v triu ConTRIOlogy, které provádí současné autory. Spolupracovala s operou Janáčkova divadla a souborem Opera Diversa. Zabývá se též koncertní činností solovou i komorní.

Na facebookovou událost tudy.

Vstup volný.