Přátelé a kamarádi,

ve čtvrtek 4. srpna se můžete těšit v Čítárně Unijazz na koncert dvou muzikantů.

TIŠEK RUŠKA

František Hruška z Česka do Nizozemska a zpátky hudba rozléhající se mezi obskurní a univerzální ale každopádně hudba tvoje děti to budou milovat ale v prvé řadě život, v druhé řadě to druhé

MARTIN HURYCH

Zvukový umělec a architekt. Vytváří nové prostory pomocí zvuku, performance a spolupráce. Ve své práci zkoumá problémy lidské identity ovlivněné neustále se měnícím prostředím a různými podněty v něm. Hurych vystudoval architekturu na ARC FAST VUT (2008-2015) v České republice, bakalářské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (od 2015-2019) a magisterské studium na Institute of Sonology v Haagu. Pracoval jako asistent v ateliéru Intermedia I na Akademii výtvarných umění v Praze (2018-2019), a jako asistent Jiřího Příhody (2012-2018). Hurych je členem spolku Přespolní, sídlícího v Lubné u Poličky, kde spoluorganizuje kulturní program (od roku 2017).

VSTUPNÉ: 100 Kč