Uvedení knihy Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci (Academia, 2022)
Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Lucie Jílková, Kamila Mrázková

Internetová komunikace je velmi rozmanitá a je zkoumána nejrůznějšími vědeckými obory. Z hlediska lingvistiky je na ní zajímavé to, že internetové texty oscilují mezi mluveností a psaností, soukromosti a veřejností, a to, že se v nich mísí jazyky, žánry a styly a diskurzy (např. mediální a každodenní diskurz o politice). Těmto a dalším tématům (např. využití nonverbálních prostředků) je věnována společná kapitola. V těch ostatních jsou analyzovány filmové recenze, online sportovní přenosy, twitterové účty českých institucí, zdvořilost na Twitteru a vlogy o veřejném dění. Autoři a autorky doufají, že po úvodní prezentaci vybraných ukázek z knihy, budou následovat otázky a komentáře z publika.