+Program+

mic_external_on
koncert
23. 08. 2023 19:00

Akustické léto v Čítárně #5

/EN below/

 

Poslední možnost vychutnat si atmosféru Akustického léta v Čítárně!

 

V létě to chce hrát nalehko! A proto pořádáme sérii letních akustických koncertů. Přijďte strávit příjemný večer k našemu baru a potěšit své uši poslechem začínajících i zavedených jmen hudební scény, která zahrají v akustické podobě. Jedinečná příležitost podpořit své favority*ky i objevit nové tváře a melodie! Během večera vystoupí 3-4 projekty, a to sólové i skupinové. Nikdy nevíte, co dostanete, ale jedno je jisté – bude to stát za to.

 

Line-up:
19:00-19:30 Trhni si smyčcem
19:50-20:20 Rapsodéve
20:40-21:10 Lighthouse Academy
21:30-22:00 Adam & Kamila

 

Trhni si smyčcem je symfonické těleso inspirované balkánskou dechovkou, zlatou érou francouzského šansonu a poezií. Hrají vlastní skladby s českými texty a bohatě aranžovanými doprovody na klasické nástroje. Na každém slově záleží, jinak by vám to hrát nemohli. #magický_realismus #reflexe #historie #naděje #láska
Facebook
Instagram: @smyccem

 

Rapsodéve je hudební projekt Ivany Pinčákové, v němž poeticky odkrývá emoce a témata za atmosférického hudebního podkladu Martina Piska. Jejich umělecké vlivy nepocházejí jen z hudební sféry, ale i z té výtvarné, literární a filmové. Tvorba je pro Rapsodéve prvkem, který osvobozuje to, co bylo dlouho potlačované, ale nikdy ne zapomenuté; prvkem osvobození, který lze nalézt jen v umění. Žánrově spadají převážně do dream-popu, alternative/ electronic, ale v Čítárně své skladby předvedou v unplugged podobě.
Facebook

 

Lighthouse Academy je umělecké uskupení, které se snaží vést k profesionalitě spoustu mladých talentovaných zpěvaček*ků. V rámci Akustického léta Vám zazpívají lektoři zpěvu Nela Doležálková a Radim Pátek a s nimi tři šikovné zpěvačky, které zpívají pod vedením lektorky Nely - Anita Šilhavíková, Anežka Fořtová a Veronika Cichrová. Jejich repertoár bude český a pestrý. Předvedeme Vám naši práci a nadšení pro hudbu v akci. Zpíváme za doprovodu Kateřiny Pohlové (klavír), Dominika Šuka (kytara) a Romana Šmahlíka (cajon).
Facebook
Instagram: @academy.lighthouse

 

Adam & Kamila: vezměte dva hudbymilovné jedince, zavřete je do bytu s hudebním nástrojem a pozorujte. Dříve či později spolu pravděpodobně začnou hrát. Za takových okolností se dali dohromady Adam Blažek a Kamila Koncová. Kamila je hlasem dua - zpěvačka, jejíž záběr sahá od gospelu k intimní bossa nově. O doprovod se stará Adam Blažek, klavírista, který propadl stejnou měrou mistrům klasické i jazzové hudby a ve své hře rád oba světy propojuje. Jako hosté se představí Kateřina Vlastová (saxofon, flétna) a Jan Kusovský (kontrabas).
Instagram: @kamikonc (Kamila), @butterfly_sax (Kateřina)

 

Vstup volný.

 

/EN/

 

Last chance to experience the atmosphere of the Acoustic Summer in Čítárna!

 

In summertime, it's time to play it easy! That's why we organize a series of acoustic concerts. Come and spend a nice evening at our bar while listening to both beginning and experienced musicians. A unique opportunity to support your favorites and discover new faces and tunes!

 

Line-up:
19:00-19:30 Trhni si smyčcem
19:50-20:20 Rapsodéve
20:40-21:10 Lighthouse Academy
21:30-22:00 Adam & Kamila

 

Trhni si smyčcem is a symphonic ensemble inspired by Balkan folk music, the golden era of the French chanson, and poetry. They play their own songs with Czech lyrics and abondant arrangement for classical instruments. Every word matters, otherwise they couldn't play it for you. #magical_realism #reflection #history #hope #love
Facebook
Instagram: @smyccem

 

Rapsodéve is Ivana Pinčáková's musical project, in which she reveals emotions and themes in a poetic way, accompanied by Martin Pisek's musical background. Their music has been influenced not only by the musical sphere, but also by visual arts, literature, and cinema. For Rapsodéve, creation is a way to free oneself of what one has been repressing but never forgot; a kind of liberation that can only exist in the art. The genres they play in are mostly dream-pop and alternative/electronic but in Čítárna, they will play unplugged.
Facebook

 

Lighthouse Academy is an ensemble which aims to lead a number of young talented singers to professionality. Two singing teachers and three singing students will perform at Acoustic Summer - teachers Nela Doležálková and Radim Pátek and Nela's students Anita Šilhavíková, Anežka Fořtová and Veronika Cichrová. Their repertoir will be Czech and diverse. They will show you their work and passion for music live. They sing while accompanied by musicians Kateřina Pohlová (piano), Dominik Šuk (guitar), and Roman Šmahlík (cajon).
Facebook
Instagram: @academy.lighthouse

 

Adam & Kamila: take two music-loving people, lock them up in a flat with a musical instrument and observe. Sooner or later, they will start playing together. Those are the circumstances that brought together Adam Blažek and Kamila Koncová. Kamila is the voice of the duo - a singer whose repertoire goes from gospel to intimate bossa nova. She will be accompanied by Adam, a pianist who has fell for classical music as well as for jazz, and who likes to merge the two in his music. They will play with Kateřina Vlastová (saxophone, flute) and Jan Kusovský (bass) as guest performers.
Instagram: @kamikonc (Kamila), @butterfly_sax (Kateřina)

 

Entry free. 
+ program +