+Program+

debata
30. 01. 2024 19:00

Architectura.cz: Praha, veřejný prostor, umění

Debata o umění v kontextu parteru  evropské metropole. Hosté: Pavla Melková – architektka, urbanistka, spisovatelka, básnířka, Denisa Václavová – dramaturgyně, kurátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních projektů, Jiří Sulženko – vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu, MHMP, Matouš Lipus – umělec, zahradník

+ program +