+Program+

vystava
31. 05. 2024 19:00

Filip Buryán: “Sného umění”

Vernisáž výstavy Filipa Buryána (1980) jehož hlavním výrazovým prostředkem je kresba, mnohdy tušová, která v sobě nese silné vlivy surrealistického umění. 

Filip Buryán je umělec narozený 16. listopadu 1980 v Jičíně. V současné době žije v malém městě jménem Dobrovice, kde se věnuje své umělecké práci. Hlavním zdrojem jeho tvorby je kresba, kterou se věnuje již mnoho let. Filip Buryán nemá žádné formální umělecké vzdělání, ale své zkušenosti a techniky si osvojil sám. Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Jeho umělecké dílo je charakterizováno silným výrazem a vyjadřuje jeho osobní pocity a myšlenky. Kromě kresby se Filip Buryán věnuje také tetování, focení a litografii. Tyto aktivity mu umožňují rozvíjet své umělecké schopnosti a experimentovat s různými technikami. Jeho práce jsou často inspirovány přírodou, lidskou psychikou a snovými obrazy.

V současné době Filip Buryán pokračuje v rozvíjení své tvorby a hledá nové způsoby, jak vyjádřit své umělecké vize. Jeho práce jsou pozoruhodné svou originalitou a výrazem, který přináší do světa umění novou dimenzi.

 

+ program +