+Program+

auto_stories
literatura
06. 06. 2024 19:00

Franz Kafka se stává spisovatelem

Jak se Franz Kafka stal i přes ty nejnepříznivější okolnosti a nesmírné pochybnosti nevyčerpatelným autorem? Odkud se vzala ta jeho nezkrotná vůle a jistota, že musí psát? A jak dokázal svému jazyku vdechnout takovou jasnost a čistotu?

Jeho úspěchu předcházelo mnoho let tápání a zkoušek. Jeho hlavním dlouhodobým léčebným plánem bylo: „Co nejvíce slunce a čerstvého vzduchu“ a na naturopatické klinice „Jungborn“ toto vše striktně dodržuje. Klinika zaměřená na přírodní léčitelství a životní styl mu měla poskytnout relaxaci pro „nesmírný svět, který mám v hlavě“. Kafka ještě netuší, že má před sebou týdny, které mu zásadním způsobem změní život.

Po návratu z kliniky zastihneme Kafku v tichu pokoje jeho přítele Maxe Broda a to ve chvíli, kdy rozhoduje o pořadí povídek, které chce poprvé vydat. V jídelně rodiny Brodových na něj ale čeká překvapení: jmenuje se Felice Bauer! Krátce nato píše první dopis a vzápětí přichází přelomová noc, po které už nic nebude jako dřív: „Jedině tak se dá psát, jen v takovém kontextu, s úplným otevřením těla i duše.“ Tato noc bude byla pro Kafku mohutným stimulem, který mu v nemalé míře dopomohl k jeho literárnímu průlomu.

Výrazně ovlivněný školní četbou řecké mytologie prochází Kafkův způsob vyjadřování po dlouhé době opět rozhodující změnou. V následujících měsících vzniknou texty, které mají fascinující čistotu, jasný jazyk a jsou považovány za autorovo stěžejní dílo.

Nyní si je konečně jistý sám sebou.

Przemek Schreck bude vyprávět o tom, jak Kafkova rodina jeho psaní velmi striktně odmítala, a také se dozvíme, že tisíce  stránek, které nesplňovaly jeho přísné měřítko, sám spálil.  Sice s pečlivostí, ale přesto živě a zábavnou formou půjdeme po stopách jeho strastiplné, deprivované cesty až do okamžiku, kdy se stává spoluzakladatelem literární moderny.

Akce proběhne v němčině a bude simultánně tlumočena do češtiny.

VYPRAVĚČ: Przemek Schreck

PŘEKLADATELKA: Jiřina Přibylová

Večer pořádá Čítárna Unijazz ve spolupráci s Die Erzählerei e.V.

Facebook

+ program +