+Program+

mic_external_on
koncert
02. 04. 2023 20:00

Hutná hudba: overdriven dreams + BŌR ft. Suubaru

/EN below/

Koncert pořádáme ve spolupráci s festivalem Alternativa v rámci série koncertů hutné hudby.
overdriven dreams je pseudonym Uroše Kostiće, skladatele ambientu z Niše v Srbsku. Po mnoha letech zkoumání potenciálu svého hlavního nástroje a dalších možností i prací s několika skupinami a projekty, obzvlášť postrockové skupiny There., začal používat tyto zvuky ve své sólové tvorbě.
overdriven dreams se snaží přivést k životu nekonečná zvuková pole fantasmagorických snů. Během tohoto procesu se spoléhá především na experimentaci na poli post-minimalismu, dronu a ambientu. Pracuje s kazetovými nahrávkami, field recordingem a reel-to-reel páskovými smyčkami. Jeho skladby charakterizují hluboké ostinatové linky a husté proplétající se struktury spojené se smyčci, pianem a hlasy.
Na svém albu “symphony // of // murmurings”, které vydalo nizozemské Slow Tone Collages, spolupracoval s jedním z nejplodnějších experimentálních umělců Lawrencem Englishem. Velmi rychle se stal jedním z aktuálně nejaktivnějších balkánsých muzikantů pohybujících se na poli ambientu. Má za sebou mnoho vystoupení po celé Evropě, kdy vystupoval třeba společně s Pan-American (dříve Labradford), Alison Cotton nebo Wojciechem Rusinem.

BŌR je hudební producent a autor scénické hudby žijící v Praze. Jeho koncerty se vyznačují smyčkováním živých nástrojů, které kombinuje se zpěvem a analogovým zvukem syntezátorů. Improvizovaný průběh vystoupení, který přímo reaguje na náladu posluchačů, je těžké žánrově zařadit.
Od roku 2016 se podílel na mnoha inscenacích. Nejčastěji spolupracuje s performery nového cirkusu nebo se podílí na vzniku imerzivních a experimentálních divadelních inscenací.

/EN/

The event is co-organized by Alternativa festival as a part of a series of dense music concerts.
overdriven dreams is the moniker of Uroš Kostić, an ambient composer from Niš, Serbia. After many years of studying the potential of his main instrument and various other devices throughout work with several bands and projects, most prominently with the post-rock band There., he started utilizing those sounds in his solo work.
overdriven dreams seeks to bring the infinite sound fields of phantasmagoric dreams to life. In the process, he relies primarily on experimentation in the field of post-minimalism, drone, and ambient by working with 4-track cassette tape loops, field recordings, and reel-to-reel tape loops. His pieces are characterized by deep ostinato lines and meandering lush textures permeated with string instruments, pianos, and choirs.
For his album “symphony // of // murmurings” which was released by the Netherlands label Slow Tone Collages he collaborated with one of the most prolific experimental artists Lawrence English as a mastering engineer. In a short time, he established himself as one of the currently most active ambient musicians in the Balkan region, above all at numerous performances around Europe, where he shared the stage with well-known artists such as Pan-American (ex-
Labradford), Alison Cotton, and Wojciech Rusin.

BŌR is a music producer and composer of stage music living in Prague. His concerts are characterized by the looping of live string instruments, which he combines with singing and analogue sound of synthesizers. The improvised flow of his performances that react directly to the mood of the listeners is difficult to label within genres.
Since 2016 he has been collaborating on multiple shows. He usually collaborates with new circus performers or takes part in the development of immersive and experimental theater shows.

 

Vstupné dobrovolné / Voluntary entrance fee

+ program +