+Program+

vystava
10. 03. 2023 18:00

Jasmín Tůma: Funkce obrazů

Jasmín Tůma je umělkyně tvořící na lodi v Praze, kde bydlí již šest let. Výstava "Funkce obrazů" vznikla v reakci na situační stav umění v ČR i ve světě. Široká veřejnost možná občas zapomíná k čemu nám obrazy a umělci mohou být dobří. Jasmín si proto dala za úkol přijít na všechny možné funkce, které může takový obraz v životě lidé plnit.

Přijďte si obrazy prohlédnout nebo si rovnou promluvit přímo s autorkou.

Výstava je prodejní a během vernisáže bude na místě i malý stánek s možností zakoupení kalendářů a menších obrazů Jasmín Tůma.

Vstup volný.

+ program +