+Program+

auto_stories
literatura
16. 01. 2024 19:00

Jiří Plocek: Píseň jako symbol

Východiskem besedy je kniha Píseň jako symbol (Galén 2022), v níž autor pátrá po tom, co píseň jako jeden ze základních prvků lidské kultury znamená pro člověka. Jako roli hraje v dějinách? Co zrcadlí? Co znamená pro každého z nás osobně?  Co o nás také vypovídá? Co vypovídá o naší době?

V tématu se projevuje autorova osobní zkušenost muzikanta, aktivního účastníka velkých festivalů, milovníka a průzkumníka moravské tradiční kultury i publicisty, který se snaží zachytit některé pozoruhodné aspekty společenského dopadu písně. Třeba to, jak mohou současné populární celebrity ovlivňovat politiku i sociální poměry.

Vstupné dobrovolné.

+ program +