+Program+

mic_external_on
koncert
19. 01. 2023 20:00

Katarín Zima: Imaginative cello

Violončelistka Katarín sa svojou muzikalitou viaže k slovenským (veľ)horám, s mysľou plávajúcu na vlnách modernej hudby plnej (di)fúzií. Vo svojej sólo tvorbe využíva prvky improvizovanosti, meditatívnej repetitívnosti a imaginatívnosti, ktoré podvedome kombinuje s tradičnými slovanskými motívmi a zvukmi z jej dobrodružných ciest, k čomu jej dopomáha stereo looper, jemné elektronické sample a všakovaké iné zvuky a elementárne hudobné nástroje.

https://soundcloud.com/katar-n-zima

https://www.instagram.com/katarin_zima/

Dobrovolné doporučené vstupné: 130,- Kč

 

ENG: Her musicality comes from an area of the Slovak mountains, with the mind floating on the waves of modern music full of (di)fusions. In her solo work she uses elements of improvisation, meditative repetitiveness and imaginative creation, which she subconsciously combines with traditional Slavic motifs and the sounds of her adventurous journeys. A stereo looper, subtle electronic samples and other sounds and elementary music instruments help her reach full expression.

https://soundcloud.com/katar-n-zima

https://www.instagram.com/katarin_zima/

Voluntary recommended admission: 130,- CZK

+ program +