+Program+

vystava
05. 05. 2023 19:00

Market Lamoš Žitňanská: Šedé buňky

Většina nově vzniklých maleb pod názvem Šedé buňky je inspirována známou ikonickou postavou. Téma je však zavádějící. Texturou a charakteristickým přístupem k malbě je to jen pokračování v tematickém cyklu. Prokleté šedé buňky - buňka jako tvar, symbol, ikona a pocta. Nutí mě snít, přemýšlet, přemýšlet o životě. Nedovolí mi zapomenout. Nutí mě vnímat i to co nechci. I když jsou rychlé, potřebují čas a serotonin. Když ho mají, cítí se dobře. Vytváří interakci. V malířském podání je to stále dialog a šedá není vždy šedá.

Market Lamoš Žitňanská (1980) se narodila v Kroměříži. Je absolventkou VŠVU v Bratislavě. Její tvorba se profiluje různými směry. Výtvarný vývoj je široký. Tematicky se zabývá několika vzorci, ale jsou vždy citelné a vnímané s její osobou a prostorem v kterém žije. Děje v obrazech vycházejí z faktického konkrétního podnětu s důrazem na jednoduchost linie, popřípadě řešení vrstevnatosti ploch. Směřuje k čistotě výrazu i formy, k minimalistickému tvarosloví a znakovému projevu s přesahem do grafického. Reálný podnět abstraktně modifikuje. Žije a tvoří v Praze.

Hudební doprovod:
Crystal Ball's Quartet of Freedom

Vstup volný.

+ program +