+Program+

auto_stories
literatura
13. 02. 2024 19:00

Nakladatelství Argo: K Helmovskému jezu

Křest básnické sbírky.

Opožděná básnická prvotina Aleše Berného nabízí působivé epické pásmo z pražského Podskalí: 

Rozhovor (lhostejno, zda imaginární či skutečný) s někdejší láskou se v něm mísí s obrazy z dětství, líčením nevratné proměny celé čtvrti a tragickým příběhem jedné podskalské rodiny, to vše podáno evokativním jazykem prosyceným aluzemi na velká literární díla i současnou popkulturu. Až holanovsky výpravné pasáže se tu střídají se ztišenými, úspornými, vizuálně silnými obrazy, evokujícími bolestnou pomíjivost člověka i města, a celou poémou se táhne pronikavá melancholická nota, stesk po uplynulém, po všem, co hnědá řeka odnesla z Podskalí až k Helmovskému jezu.

O hudební doprovod se postará uskupení Šílený Fridrich, pro které Aleš Berný skládá písničky a píše texty.

Autorova kniha bude na místě k zakoupení. Vstup volný.

+ program +