+Program+

groups
beseda
27. 09. 2023 18:00

Otevřeně o Praze #5

Ve spolupráci s kulturním centrem Krenovka vás zveme na další debatu z cyklu Otevřeně o Praze, která se tentokrát zaměří na zahušťování zástavby města a problémy s tím spojené. Růst měst se bez nové výstavby neobejde. Na mapě Prahy najdeme místa, která jsou již téměř zastavěná a v nichž budovat cokoli nového lze jen s velkými obtížemi. V historické části města rostou novostavby, které budí velké kontroverze. Záměry developerů a individuálních stavebníků však aktuálně směřují spíše do širšího centra nebo okrajových částí města. Nakolik takové projekty respektují zájmy těch, kteří v dané lokalitě žijí? A jak se starousedlíci staví k nové výstavbě ve svém okolí? To jsou jen některé z otázek, které zazní v panelové debatě na téma zahušťování stávající zástavby v prostorách Čítárny Unijazz.
Mezi panelisty tentokrát přivítáme:
Jaromíra Haince – ředitele Sekce rozvoje města Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
Michala Lehečku – sociálního antropologa působícího na Fakultě humanitních studií UK zaměřujícího se na téma udržitelného urbanismu,
Pavla Hniličku – architekta, urbanistu, autora územních
i regulačních plánů a publikací Hustota a ekonomika měst
či Sídelní kaše II,
Ondřeje Prokopa – zastupitele hl. města Prahy a Prahy 11, aktivního politika dlouhodobě kritizujícího plány na zahušťování Jižního Města.
Debatu bude moderovat náš lektor celoročních akcí Michal Šedivý.
+ program +