+Program+

groups
beseda
29. 11. 2023 18:00

Otevřeně o Praze #6

Žijeme v době klimatické změny, kterou jsme coby živočišný druh vyvolali svým jednáním v průběhu posledních sta let. Nejsme ještě schopni dohlédnout všech jejích důsledků, ale je jisté, že nás zásadně ovlivní, a mnohé ze změn již na vlastní kůži zakoušíme. A, protože je naše společnost urbanizovaná, bude pro nás zásadní, jak budeme schopni uzpůsobit život ve městech měnícím se klimatickým podmínkám. O tom, jak je Praha připravena na klimatickou změnu reagovat budou na poslední letošní debatě cyklu Otevřeně o Praze diskutovat 4 panelistky: Ing. Jana Komrsková - náměstkyně primátora hlavního města Prahy zodpovědná za životní prostředí a klimatický plán; Mgr. Petra Kolínská - ředitelka (v pověření) kanceláře Zeleného kruhu;  Ing. arch. Anna Vinklárková - zástupkyně organizace Arnika a odbornice kampaně "Praha – město pro život"; a - v neposlední řadě - RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. - geografka zabývající se problematikou environmentální krize a globální udržitelnosti.

+ program +