+Program+

festival, prednaska
08. 06. 2024 19:00

Tanec Praha: Miljo Milev – To nejlepší z Islandu aneb co doma nemáme

Jak už sám název přednášky napovídá, bude se autor věnovat především  přírodním krásám tohoto pozoruhodného ostrova, zvláštnostem islandské přírody, diváci uvidí vulkány, vodopády, geotermální pole, majáky, ale i tamější faunu, polární záři, trolly... Vše na tomto ostrově se vyvíjelo díky odloučenosti od Evropy, ale i díky například tektonickým zlomům zcela odlišně, než jsme u nás zvyklí. Tato odlišnost se dotýká opravdu všech oblastí. Zlehka se dotkneme historie, současnosti i lidských činností.

Vstup volný.

+ program +