+Program+

vystava
04. 03. 2024 19:00

Václav Benedikt: Místa v čase

Václav Benedikt (1952 Plzeň), od roku 1984 žije a pracuje v Praze. Patří k hlavním představitelům lyrické abstrakce a analytické malby. Umělecké činnosti se věnuje více než čtyřicet let. Počátky jeho tvorby silně ovlivnila soukromá studia u profesora Jiřího Patery v letech 1978–1984. Věnuje se malbě, grafickým technikám a knižní ilustraci. Uspořádal více než 130 samostatných výstav, účastnil se mnoha workshopů, sympozií a dalších projektů doma i v zahraničí. Založil a vede sdružení umělců Beneart, kde působí především pedagogicky. Jeho dílo je zastoupeno v četných sbírkách v ČR i v zahraničí. Vernisáž výstavy obrazů hudebně poetickým vstupem okoření Pavel Tylšar @ spol.

Vstup volný

+ program +