Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uděluji tímto souhlas Spolku Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Husitská 22, Praha 3, IČO: 00406724 zapsaném ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 825 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

 

 

  1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zasílání newsletteru. Údaje budou správcem zpracovány do odvolání souhlasu.
  2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje:

Unijazz, z.s., Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, e-mail: novinky@unijazz.cz

 

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Softmedia – IT dodavatel
  2. Dle GDPR máte právo: