+ Petice za zachování veřejného prostoru +

Většině z vás je nejspíše zbytečné připomínat, že Unijazz je od roku 1987 pokračovatelem v činnosti původní Jazzové sekce. I proto jsme se rozhodli napnout úsilí ve věci ochrany veřejného prostoru na Kačerově, v místě kde Jazzová sekce sídlila. V současné době probíhá řízení o povolení developerské výstavby „Rezidence Krčská zahrada“, tato výstavba by však zasáhla do prostranství veřejné zeleně s významnou kulturně historickou hodnotou.
Od roku 1976 zde byla zařízena kancelář JS, čítárna, posluchárna a výstavní prostory a konala se tu řada nezávislých kulturních akcí. Z „Domečku“, jak jsme sídlo JS nazývali, se během let stalo místo, kam mířili návštěvníci z celé republiky. Fungovalo jako neformální a státní mocí nelibě nesené centrum širší nezávislé kulturní výměny, distribuce samizdatu a setkávání se lidí ze všech koutů federativní republiky spřízněných těmito zájmy. K velké nespokojenosti komunistického establishmentu se v roce 1978 Jazzová sekce stala součástí Mezinárodní jazzové federace při hudební radě Unesco a její činnost tak dostala mezinárodní rozměr s pevným ukotvením ve světovém kulturním společenství. Mimo jiné i proto vznikla myšlenka založit na zanedbané stráni pod Domečkem malý park, který by připomínal 40. výročí ukončení 2. světové války a vznik Organizace spojených národů. Ze strany administrace OSN byl dokonce udělen souhlas umístit zde památník, který by tato výročí připomínal. Jazzová sekce nakoupila stromy a keře, které ve výroční květnové dny roku 1985 členové sdružení vysadili na volných pozemcích podél ulice Ke krčské stráni a na přilehlém svahu. Tento prostor dnes zahrnuje desítky stromů a alej. Mnohé z nich vysadily při návštěvě Československa významné osobnosti, které podporovaly zdejší nezávislé kulturní aktivity a tuto podporu takto symbolicky potvrdily. První ze stromů v této aleji vysadil Kurt Vonnegut, svůj strom zde má i John Updike nebo filosof Gordon Skilling a další.
Stromy zasazené před 40 lety již dospěly a vzniklý park, i když dnes trochu zanedbaný, představuje propojení pevné lokální identity s kulturně historickými událostmi. Máme za to, že ohrožení této hmotné součásti místní historie by znamenalo citelnou ztrátu nejen pro Prahu 4, ale představovalo by projev hrubé necitlivosti ke kulturnímu dědictví. Petice je adresovaná Zastupitelstvu hlavního města Prahy, protože záležitost přesahuje lokální rozměr Městské části Praha 4, ta je s věcí seznámena a naší starosti vnímavě nakloněna.
Bylo by skvělé, kdyby se podařilo provést celkovou revitalizaci a obnovu parku v rozsahu původně vysázeného celku včetně aleje. Budeme rádi, když nás v našem úsilí podpoříte a připojíte pod petici svůj podpis. Vždyť „Domeček“ byl předobrazem unijazzí Čítárny, kde najdete podpisové archy.

Zde kompletní text PETICE

Děkujeme za váš podpis.
Česťa Huňát